English (Google Translate)

Sunday, February 08, 2009

Skön skjuts i statistiken

Det bara small till i besöksstatistiken på min nylaunchade website i slutet av veckan. När Bjurre, Robert och Fotofeber linkar ungefär samtidigt, då blir det så. I link I like it.

No comments: