English (Google Translate)

Friday, January 02, 2009

Vilken skugga är det

I inlägget nedan ser du tre bilder. I den sista bilden är skuggan av två personer synliga. Roa er gärna med att lista ut vilken av skuggorna som tillhör fotografen.

No comments: