English (Google Translate)

Saturday, November 01, 2008

Bilder från valrörelsen

Om du vill se fantastiska bilder från de senaste veckornas valrörelse med Obama och McCain, ska du klicka här. You are in for a treat.

No comments: