English (Google Translate)

Wednesday, February 08, 2006

74 år ung

Enligt detta testet blir jag 74 år. En ungtupp alltså? Näää, någon måtta får det vara. Nu glömmer jag testet och blir 94 istället.

No comments: