English (Google Translate)

Monday, August 08, 2005

Discovery

Att rymdfärjan Discovery skjutits upp i rymden visste vi ju. Nu skjuts landningen också upp.

No comments: