English (Google Translate)

Thursday, June 23, 2005

Biffen 38 år

Ikväll firar Per "Biffen" Bjurman sin 38-årsdag på Great Jones Cafe. Need I say more.

No comments: