English (Google Translate)

Wednesday, December 26, 2012

Storm på ingång

Storm på ingång i New York. Det betyder att man inte kan landa där så lätt med ett flygplan. Det betyder också att vi blir fast en extra natt i West Palm Beach. Jag är inte den som klagar.

No comments: